Мангал зонасы

Мангал зонасы: Фотосүрөт 1
Мангал зонасы: Фотосүрөт 2
Мангал зонасы: Фотосүрөт 3

Достор менен жаратылышта эс алууну ачык отто этти, балыкты жана жашылчаларды өз колуӊ менен бышыруу да жагымдуу толуктайт. Үй шарттарында эч кандай татымалдар жана бышыруунун оригиналдуу ыкмалары ачык абадагы оттун ышы менен коштолгон жыттын, өзгөчө даамдын ордун толтура албайт.

Отелдин пляжында мангал зонасы уюштурулган, анда шаттуу компания менен отуруп, жактырган тамактарды даярдоого болот.

Мангал зонасын ижаралоонун наркы.